Laatst gewijzigd: 19/08/2021

 

 

Introductie

 

The Fearless Group zet zich in voor het rechtmatig, eerlijk en transparant verzamelen van uw gegevens. Dit beleid regelt het verzamelen van gegevens door ons en onze gelieerde ondernemingen (gezamenlijk het "Bedrijf") wanneer u onze producten, diensten, software en website koopt of gebruikt (gezamenlijk de "Diensten"). Het is opgesteld om u te helpen begrijpen welke soorten informatie we van u verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we deze delen, opslaan en beschermen.

Als u het niet eens bent met dit beleid, dient u onze Services niet te gebruiken. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Services, gaat u akkoord met dit beleid, dat van tijd tot tijd kan veranderen om onze praktijken en toepasselijke wetten beter weer te geven. Uw voortdurende gebruik nadat we wijziging (en) hebben aangebracht, wordt beschouwd als acceptatie van die wijzigingen.

 

Kinderen onder de 18 jaar

 

Onze Services zijn niet bedoeld voor minderjarigen (kinderen jonger dan 18 jaar of gelijkwaardig, afhankelijk van de jurisdictie ("Kinderen"), en het gebruik van onze Services door kinderen is ten strengste verboden. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie van kinderen hebben verzameld of ontvangen zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie van of over kinderen hebben, neem dan contact met ons op.

 

Soorten informatie die we verzamelen

 

We verzamelen informatie als u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze Services, kunt u ons uw naam en e-mailadres geven. U kunt ons ook gegevens verstrekken wanneer u ons een e-mail stuurt of ons feedback geeft. Bovendien kunt u informatie online indienen via enquêtes, formulieren, portalen of andere interactieve activiteiten op onze website. details over transacties die u via onze website uitvoert. Het is altijd uw keuze om al dan niet persoonsgegevens te verstrekken. Verstrek geen persoonlijke gegevens tenzij u hiertoe bevoegd bent.

 

We kunnen de volgende informatie rechtstreeks van u verzamelen:

  • Informatie die persoonlijk kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, 

e-mailadres en andere identificatoren waarmee u online of offline gecontacteerd kunt worden ("persoonlijke informatie"); 

  • informatie die over u gaat maar individueel u niet identificeert; en / of

informatie over hoe u omgaat met onze website, zoals internetverbinding of de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.

 

Dit beleid is niet van toepassing op sites van derden die kunnen linken naar of toegankelijk zijn vanaf onze site. We hebben geen controle over de volgtechnologieën van deze derde partijen of hoe ze kunnen worden gebruikt. Uw interacties met deze sites worden beheerst door de toepasselijke privacy verklaringen van de derde partijen. Als u vragen heeft over deze sites, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke provider.

 

 We kunnen ook automatisch informatie verzamelen:

 

Tijdens uw interactie met onze website kunnen we technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, browse-acties en patronen te verzamelen, waaronder: details van uw bezoeken aan onze website en informatie over uw computer en internetverbinding. De informatie die we automatisch verzamelen, bevat geen persoonlijke informatie.

De technologieën die we gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen cookies bevatten. U kunt weigeren om browsercookies te accepteren door de juiste instelling in uw browser te activeren, maar als u dat doet, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u uw browser naar ons verwijst.

 

Hoe wij uw informatie gebruiken

 

We gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, inclusief persoonlijke informatie om onze Services aan u te presenteren; om u informatie, producten of diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt; om een ​​ander doel te vervullen waarvoor u het verstrekt; om u kennisgevingen te bezorgen over uw account / abonnement, inclusief kennisgevingen over de vervaldatum en verlenging; om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af ​​te dwingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons, inclusief voor facturering en incasso; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of voor enig ander doel met uw toestemming.

Als u een inwoner van de EU bent, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken als we hiervoor een of meer rechtsgrondslagen hebben onder de AVG. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken als u uw toestemming hebt gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen; 

het is nodig om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen; of het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met wie we uw informatie delen

 

We kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie die geen enkele persoon identificeert, zonder beperking openbaar maken. We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen of die u verstrekt zoals beschreven in dit beleid bekendmaken aan onze teamleden, agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die een zakelijke behoefte hebben om te weten; aan aannemers, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen; aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van het bedrijf; om het doel te bereiken waarvoor u het verstrekt; voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt; en / of met uw toestemming.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven: om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief om te reageren op een verzoek van de overheid of regelgevende instanties; en / of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen, inclusief voor facturerings- en incassodoeleinden. Als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens opslaan in elke regio of in elk land waar wij of onze serviceproviders faciliteiten hebben. We implementeren redelijke processen en houden ons aan de beste praktijken om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. We zullen ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van uw persoonlijke informatie die naar onze website wordt verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de website. We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op totdat deze niet langer nodig zijn voor het (de) doel (en) waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist of toegestaan ​​door de wet; op dat moment wordt het geanonimiseerd, verwijderd of geïsoleerd.

 

Toegang tot en correctie van uw gegevens

 

U kunt verzoeken om toegang tot, correctie of verwijdering van alle persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt door contact met ons op te nemen via info@fearlessgroup.nl. We kunnen een verzoek om informatie te wijzigen niet inwilligen als we van mening zijn dat de wijziging in strijd zou zijn met enige wet of wettelijke vereiste of ervoor zou zorgen dat de informatie onjuist is.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

 

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid en onze privacypraktijken kunt u contact met ons opnemen via:

 

THE FEARLESS GROUP

Airportplein 55, Rotterdam

Zuid-Holland, Nederland 3045 AP

info@fearlessgroup.nl

www.fearlessgroup.nl